Obnova stare ali izdelava nove fasade se začne z ogledom objekta. Na ogledu skupaj z investitorjem izberemo fasadni sistem in lastnosti materialov. Po ogledu pripravimo informativno ponudbo. S ponudbo se zavežemo, da končne cene ne bodo odstopale od informativne ponudbe. Dogovorimo se tudi za datum začetka in konca izvedbe. Datumov se tudi držimo (v kolikor ni večjih vremenskih nevšečnosti). V kolikor v tem trenutku delamo kakšno drugo fasado lahko pridete na ogled izdelave.

Izdelava fasade s stiroporjem poteka tipično v naslednjih korakih:

 1. Na objekt pripeljemo potrebni material, nato pa začnemo s postavljanjem delovnega odra.
 2. Objekt – okna, vrata, morebitne omarice ali druge priključke nato temeljito zaščitimo s polivinilom. Pravtako zaščitimo tudi dvorišče pred morebitnim padanjem lepilne malte na tla.
 3. Namestimo kovinske profile, ki služijo kot nosilci izolacijskih plošč. Kovinski profili se namestijo v višino podzidka.
 4. Pod kovinske profile (podzidek) nalepimo material, ki ni občutljiv na vodo. Ponavadi je to XPS (stirodur) ali pa stirocokel.
 5. Nato začnemo z lepljenjem izolacijskega materiala (v tem primeru stiroporja) na objekt. Plošče namažemo z lepilom po robovih in točkovno ter jih nato prilepimo na zid.
 6. Izolacijske obrobe na oknih prilepimo z montažno peno.
 7. Sproti preverjamo ravnost nalepljenega stiroporja z daljšo letvijo. Neravnine po potrebi obrusimo.
 8. V kolikor se na objektu že nahaja fasada (pri obnovi) ali pa je objekt zelo visok stiropor dodatno pritrdimo (sidramo). Vedno pritrdimo tudi izolacijo iz kamene volne. V stiropor zvrtamo luknje za pritrdila, nato pa pritrdila zabijemo v zid. Luknje od pritrdil nato zapolnimo s predpripravljenimi čepi.
 9. Morebitne nastale reže do 3mm zapolnimo z montažno peno, večje pa z izolacijskimi trakovi.
 10. Zatem pričnemo z armiranjem celotne površine. Najprej na vse robove nalepimo vogalne profile. Ob oknih dodatno armiramo tudi vogale.
 11. Nato armiramo tudi preostalo površino. Armirna mrežica se mora prekrivati min. 10 cm.
 12. Ko se nanos lepila posuši, nanesemo še eno plast lepila, ki jo praviloma (odvisno od zaključnega sloja) tudi zaribamo.
 13. Ko se druga plast lepila pusuši podlago impregniramo.
 14. V kolikor je fasada sestavljena iz več barv najprej s krep lepilnim trakom naredimo ločnice, ki ločijo eno področje od drugega.
 15. Nato začnemo z nanosom in obdelavo zaključnega sloja.
 16. Tako ponovimo tudi za ostala področja.
 17. Na koncu odstranimo gradbeni oder in očistimo objekt ter okolico.